Sent om sider så kommer här några bilder från Hasses och Mattias gradering till 2:a Dan. Eftersom det inte blev någon gradering på Norrlandslägret så fick de åka ner till Uppsala och gradera den 4:e December.

Graderingen gick alldeles strålande och nu kan de stila med 2 gula streck på bältena. Grattis pojkar !!!

För de ”närmast sörjande” som vill se fler bilder än dessa kan klicka här.