Inställt – Prova på Ju-jutsu en hel dag

Arrangemanget är inställt pga för få anmälda deltagare. En hel dag att prova på ju-jutsu, inled 2017 med kampsport hos oss på UBK! Öppet för alla från 9 till 14 år. Deltagande är kostnadsfritt, vi bjuder även på lunch. Den 3 januari, 10.00 – 16.00.Ta med ett...