För kyu och dan: Måndag och onsdag 18.30-20.00 i juni och augusti

För mon: Onsdag 18.30-19.30 i juni och augusti