Hej
Den kommande knattedagen söndagen skjuts på framtiden med anledning av att väldigt många barn och vuxna kommer samtidigt att vara i våra lokaler och för att minska risken för smittspridning (CORONA Virus) skjuter vi knattedagen till en senare tidpunkt i år. Istället för knattedagen kommer vi ha vanliga träningar på söndag, vi vill dock uppmana alla föräldrar och barn att tänka på handhygien samt att om man känner sig lite krasslig att stanna hemma.

Vi vill på detta sätt ta vårt ansvar att inte öka risken för smittspridning.

Med vänliga hälsningar samt med förhoppning om förståelse om den inställda knattedagen.
Thore Edvinsson
Ordförande Umeå budoklubb
Ps
Vid eventuellt ytterligare förändringar återkommer vi gällande träning
Ds