Hej!

På grund av den rådande situationen runt COVID-19 (corona-viruset) har vi beslutat att stänga ner våran träningsverksamhet tills vidare från och med 2020-03-21.

Vi kommer fortlöpande utvärdera läget och kommer med information när vi bedömer att träning kan återupptas i någon form. Styrelsen tittar på möjliga lösningar för att hantera eventuell förlängd termin och graderingar. Styrelsens målsättning är att minimera effekterna av COVID-19 på våran träningsverksamhet.

/Styrelsen Umeå Budoklubb