Uppdatering: Nu finns en uppdaterat inlägg med våra anpassningar här: https://www.umeabudoklubb.se/2020/08/14/anpassningar-for-att-minska-smittspridning-under-hostterminen/

 

Nästa vecka kommer vi försöka dra igång vår verksamhet igen med anpassningar till det rådande läget kring covid-19. Vi hoppas på att kunna träffas och träna tillsammans på ett säkert sätt, för att kunna göra det kommer vidta följande åtgärder för allas säkerhet och välmående.
– Träningen kommer bedrivas utomhus så länge vi upplever att vädret och omständigheterna tillåter. De gånger vi behöver ha pass inomhus i början av terminen kommer vi att meddela detta via sportadmin (se separat mail för info om sportadmin) och mail.
– Begränsa antalet personer man tränar med under varje pass.
– Begränsa antalet personer som befinner sig på träningslokalen. Ta därför inte med syskon eller föräldrar. Om det behövs är max en förälder per barn tillåtet.
– Introducera extra tid mellan träningspass för att minska kontakt mellan grupper, därför bör ni komma så kort tid innan passen som möjligt.
– Alla ska byta om och duscha hemma.
– Alla ska tvätta händerna och ansiktet ordentligt hemma innan träningen.
– Känner man sig minsta sjuk ska man stanna hemma.
– Våra instruktörer får skicka hem tränande eller föräldrar som de upplever har symtom.
– Om du blir sjuk i bekräftad Covid-19 ska du höra av dig till ordförande Viktor Forsberg.

Schemat kommer se lite annorlunda ut under terminen för att möjliggöra vissa av de anpassningar som kommer att ske (bland annat extra städning och minskad trängsel vid start/slut av passen). Vi kommer kontinuerligt hålla koll på hur läget förändras och de rekommendationer som finns från myndigheterna, detta medför att vi kan behöva göra förändringar under terminens gång. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och kan vara lika flexibla som vi försöker vara.
Om ni har frågor eller funderingar så ta gärna kontakt med ordförande Viktor Forsberg:
070-6382513
viktor.forsberg10@gmail.com