Nu är träningen igång igen och vi vill informera vilka åtgärder vi har just nu för att minska risken för smittspridning. Det är väldigt viktigt att alla läser detta!

Kom inte på träningen om du har förkylningssymptom.
Byt om hemma om det är möjligt.
Försök att inte komma till dojon mer än 10 minuter innan träningen.
Tvätta och sprita händerna när du kommer till dojon.
Undvik trängsel i cafeterian innan och efter träningarna.
Gå på och av mattan på rätt ställe, det finns skyltar i dojon.
Under träningarna kommer vi oftast bara träna med en kompis per pass och hålla varje par till en specifik del av mattan.
Om du får covid och nyligen har tränat vill vi gärna att du kontaktar din tränare eller styrelsen, så vi kan vidta eventuella åtgärder.

Eventuella ändringar meddelas via mail under terminen.