Onsdagen den 24/11 kl 20.30 är ni välkomna på extra årsmöte för Umeå Budoklubb. Det finns möjlighet att vara med både på plats i dojon och digitalt (länk kommer senare).

Vi kommer att besluta om budget och verksamhetsplan inför kommande år. Vi kommer även att föreslå några mindre revideringar i våra stadgar.

Föredragningslista till mötet kommer att finnas senast en vecka innan mötet på vår hemsida och på dojon.

De stadgeändringar som vi kommer att föreslå (och som då kan fastslås på nästa årsmöte om vi väljer att anta dem) är som följer:

– Förslag rörande Kapitel 3, 5 § punkt 12 c. Justering av antal suppleanter från nuvarande en suppleant till: två suppleanter i styrelsen.
– Förslag rörande Kapitel 3, 5 § punkt 12 d. Justering från nuvarande 2 revisorer samt två suppleanter till: 2 revisorer, en ekonomisk revisor och en föreningsrevisor.
– Förslag rörande Kapitel 3, 7 §. Ändra från att vi måste meddela föredragningslista vi anslag på dojon och på hemsidan till: anslag på dojon och antingen på hemsidan eller via mail.
– Förslag rörande Kapitel 5, 1 §. Förtydliga skillnaden mellan ekonomisk revisor och föreningsrevisor.
– Förslag rörande Kapitel 6, 1 §. Förtydliga att det ska vara två suppleanter i styrelsen.
– Förslag rörande Kapitel 7, 1 §. Ändra formulering från att i stadgarna stipulera exakta kommittéer, arbetsgrupper mm till: Styrelsen ska utse de för verksamheten behövliga kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan. Dessa kan antingen vara kontinuerliga eller tillfälliga.