Lördag den 11 juni

På lördag är det dags för graderingar för mon och kyu. Följande tider gäller

  • Vit Mon till Gul Mon kl 10
  • Gul Mon till Orange Mon kö 11.30
  • Vit Kyu till Gul Kyu och Grön Mon till Blå Mon 13.00
  • Orange Mon till Grön Mon 14.00
  • Orange Kyu till Grön Kyu och Gul Kyu till Orange Kyu 15.30

Söndag den 12 juni

På söndag så har jutsulek och knattarna uppvisning på respektive träningstid.